Jordi Tell, un 'homenot' de l'exili

Som un país que ha viscut durant anys amb un passat dramàticament amputat. El desconeixement de la nostra història recent és un dèficit que encara arrosseguem. I tot plagat ha comportat un empobriment ...

Mossegar-se la llengua

Pertanyo a una generació d’independentistes l’educació política de la qual va passar per interioritzar de manera gairebé natural termes com conflicte lingüístic, llengua minoritzada, diglòssia, ...

De 'donanatges' i altres herbes

Diu que l’ajuntament de BCN va promoure fa uns mesos un donanatge (sic) a les víctimes de la violència masclista. L’assumpte, si es vol anecdòtic, ha donat lloc, ara, a articles demolidors i ...

A Espanya, teatre i titelles

La política catalana, prou que ho sabem, peca sovint de massa teatralització. La política espanyola, però, ha acabat esdevenint pur teatre, que és tota una altra cosa. I aquest teatre al qual estem ...

Masclisme 'freak'

Sóc el primer a congratular-me pel fet que Barcelona no hagi estat l’escenari d’una estranya manifestació, convocada a través d’Internet a diverses ciutats del món per part d’un bloguer nord-americà, ...